De Spirituele Gids

Stichting Enlight

Stichting Enlight wil de beoefening van (groeps)mindfulness en de positieve effecten daarvan bevorderen. Enlight betekent letterlijk verlichten, maar wij verwijzen hiermee ook naar ‘Enlightenment’, verlichting op spiritueel niveau. Onze stichting is ontstaan vanuit de wens om met zoveel mogelijk mensen samen te mediteren en om meer bekendheid te geven aan mindfulness.

Vorig jaar kwam die wens uit en was de Westergasfabriek het podium/toneel voor 500 enthousiaste meditatiebeoefenaars/deelnemers die onder begeleiding van Tijn Touber, Johan Noorloos, monnik Thanadith en voorzitter Niels de Stürler Boekwijt verschillende mindfulnessoefeningen deden/meditatiesessies volgden. We willen dit jaar nog meer mensen laten kennismaken met mindfulness en de enorm positieve energie die groepsmeditatie brengt, zodat we een stap kunnen zetten naar een vrediger samenleving.

Contactgegevens

06-30 00 58 80

info@stichtingenlight.nl

Agenda