De Spirituele Gids

Internationale School van het Gouden Rozenkruis

Het diepste en meest fundamentele verlangen in ieder mens is zijn verlangen naar Licht; het licht van ware kennis of Gnosis. Juist dit verlangen naar Licht verheft de mens boven andere levende schepselen, maar is er ook de oorzaak van, dat de mens niet volkomen gelukkig is in de wereld waarin hij is geboren. Door zijn verlangen naar Licht wordt de mens een zoeker.

De Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum, wil richting geven aan dit zoeken en schept de voorwaarden waarbinnen het zoeken tot rust kan komen in ware levensvervulling. Het Lectorium Rosicrucianum stelt haar centrumgebouwen en conferentieoorden open, zodat belangstellenden, leden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten.

Er zijn 2 conferentieoorden en 14 centra in Nederland. 
Centrum Enschede, Lasondersingel 188 is er één van.

Contactgegevens

023-51 86 185

info@rozenkruis.nl

Vestigingen

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

INTERNATIONALE SCHOOL VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Bakenessergracht 11
2011JS Haarlem (Noord-Holland)
023-51 86 185

Tags

CursussenOpenbare avondenBewustwordingSpirituele ontwikkeling

Agenda