De Spirituele Gids

Groepskracht

Touch of Joy werkt met Touch of Matrix.

Touch  of Matrix is een bewustzijnsbehandelmethode die gebaseerd is op een stelling uit de kwantumfysica: alles bestaat uit licht en informatie.

Vanuit dit perspectief werkt de Touch of Matrix op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak omdat "blokkades" in welke vorm dan ook uit licht en informatie bestaan en dus verplaatst en/of verwijderd kunnen worden.

Een eenvoudig te begrijpen vergelijking is dat als uw computer traag wordt of misschien zelfs vastloopt u deze laat opschonen. Dat is eigenlijk waar deze behandelmethode uw systeem mee helpt, zonder diep op de reden in te gaan.

Deze behandelmethode is er voor iedereen die zichzelf het mooiste wenst en oude gewoontes en overtuigingen los durft te laten.

Bent u klaar voor welzijn, welvaart en weldoen?

Voor  meer informatie en video's verwijs ik u naar de site www.touchofmatrix.nl

Contactgegevens

06-22 85 72 93

jajpieper@gmail.com

Agenda